2015 yılı Türkiye ve dünya açısından sıkıntılı geçiyor. Türkiye’nin iç problemleri, komşu ülkelerdeki sorunlar, Avrupa’daki kimi zayıf halkalar bu durgunluğun temel sebepleri… Elcab Kablo Genel Müdürü Nejdet Tıskaoğlu ile piyasalar ve kablo sektörü hakkında konuştuk.

 

İlk 6 ay itibari ile firma olarak nasıl bir üretim süreci yaşıyorsunuz. Kapasite kullanım oranınız nedir?

 

Elcab Kablo olarak bu soruyu ciro açısından değerlendirdiğimizde beklediğimiz ve hedeflerimiz üretim rakamlarına ulaştığımızı ancak söz konusu, kapasite olduğunda yılın ilk 6 ayında maalesef ki atıl kapasite ile çalıştığımızı söyleyebiliriz. Bu nedenle kapasite kullanım oranı %55 ile %60 arasında değişkenlik gösteren bir firma olarak yılın ikinci yarısında kullanmadığımız kapasitemizi de devreye alıp ciromuzu en üst seviyeye çıkartmayı hedeflemekteyiz.

 

Son yıllarda yaşanan euro/dolar, hammadde vb. gibi ekonomi kaynaklı alt üst oluşlar-dalgalanmalar tüketicileri nasıl etkiliyor? Tüketici sadakatinde değişme söz konusu mu? Yani 10 yıl önce çalıştığınız müşterilerinizle hala çalışabiliyor musunuz?

 

 Son yıllarda yaşanan euro/dolar, hammadde vb. gibi ekonomi kaynaklı alt üst oluşlar ve dalgalanmalar tüketicileri olumsuz yönde etkilemektedir. Zira söz konusu gelişmeler fiyatları derinden etkilemekte, müşterilerin yeni fiyatlara adapte olma sürecini uzun bir zaman dilimine yayılmakta ve söz konusu ürünlere gerçekten ihtiyaç duyan tüketicilerin bahsi geçen ürünü, fiyatı ne olursa olsun almak zorunda kalmasına neden olmaktadır. Diğer yandan tüketici sadakatinde değişme olup olmadığına dair sormuş olduğunuz soruya genel olarak cevap verdiğimde şunu söyleyebilirim ki alım sürecinde kıstas olarak sadece ürün fiyatını baz alan müşterilerin üzerinde oluşan fiyat baskısı nedeniyle bu sadakatin pek görülmediğini söyleyebiliriz. Alım sürecinde sadece fiyat olgusunu kıstas olarak kabul eden müşterileri kazanma amacıyla ürün fiyatını aşağıya çekmek için üründe ürün yapısını etkileyen değişiklikler yapılmakta ve bu da piyasada kalitesiz ürün varlığının oluşmasına neden olmaktadır. Genel değerlendirmenin dışında firmam olarak Elcab ailesi adına bu soruya cevap verdiğimde ise gururla söyleyebilirim ki kurulduğumuz günden bugüne hem iç hem de dış piyasada ciromuzda ciddi payı olan kemikleşmiş ve sabit bir müşteri portföyümüz bulunmaktadır.

 

Satın alma ve birleşme mi, faaliyeti durdurmakapanma mı? Kablo sektörü, karsız veya minimum karlarla devam eden bu süreci nasıl aşacak? Öngörünüzü paylaşır mısınız?

 

Günümüzde piyasada oluşan arz miktarı talep miktarının önündedir. Arz miktarının talep oranından fazla olmasından kaynaklanan dengesizlik maalesef ki tüm sektörlerde görülmektedir. Üstteki soruya vermiş olduğum cevapta olduğu gibi müşteri sadakatini müşterilerin alım sürecinde hangi kıstası birinci sıraya koyduğu belirlediği için fiyat olgusunun tercih kriteri sıralamasında en üst kısımda yer aldığı müşteri kategorisinde fiyat baskısı nedeniyle bahsi geçen sadakat anlayışının ortadan kalktığı görülmektedir. Karlı, kaliteli, güzel ve başarılı işlerin ortaya çıkartılabilmesi için şahsi fikrim sektörün, firma yapısı, background, makine parkuru gibi alanlarda kendini geliştirmiş güçlü firmaların önderliğinde idame ettirilmesidir. Bunun tekelcilik zihniyetinde bir yaklaşım olmadığının altını çizip sektörün gelişimi ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için bir gereklilik olduğunu özellikle belirtmek isterim.

 

 

Türk kablo sektörünün son yıllarda yaşanan gelişmeler nedeniyle MENA bölgesinde yaşadığı kayıp ne kadardır? Bölgenin kablo ihracatındaki pazar payı nedir?

 

Geçtiğimiz senelerde ülkemizin jeopolitik konumu itibariyle tedarik zincirinin en temel elemanı olan lojistik alanında sağlamış olduğu avantajla global ticaret söz konusu olduğunda geniş bir paya sahip olduğumuz Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde bulunan ülkelerle olan iş ilişkileri, son yıllarda yaşanan negatif gelişmeler neticesinde gözle görüler oranda büyük bir kayba uğramıştır. Özellikle daha önce çok büyük ticaret potansiyelimizin olduğu iki ülke olan Irak ve Suriye bu duruma en büyük örnektir. Ancak diğer açıdan baktığımızda ise, sadece kendi sektörümüz için değil genel olarak değerlendirecek olursak, söz konusu olumsuz gelişmelerin firmalara yeni pazar arayışında bulunup farklı ülkelerle buluşma imkanı sağladığını da söyleyebiliriz.

 

Yılın ikinci altı ayı için beklentileriniz nelerdir?

 

İçinde bulunduğumuz yılı, yaşanan belirsizlikler ve dalgalanmalar nedeniyle tüm sanayiciler ve üreticiler için bir kayıp yılı olarak değerlendirebiliriz. Bu nedenle beklentilerimize dair ikinci altı ay için net bir rakam vermemiz pek mümkün değildir. Ancak sektörel açıdan ele aldığımızda ise içinde bulunduğumuz piyasanın standart mevsimsel durgunluk ve yoğunluk dönemlerinin ortalamasını çıkarttığımızda önümüzdeki periyotun hedeflerimize ulaşmamız için bize gereken ortamı sağlayacağını söyleyebiliriz.