Piyasalarda yaşanan mikro ve makro belirsizlikler verimli kararlar alınmasına engel olmaktadır

 

Kablo sektörünün dinamik ve yenilikçi firması Elcab Kablo, yurtdışı tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 4-9 Eylül 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen, teknoloji ve beyaz eşya devlerinin buluştuğu IFA fuarına katılan firma önemli bir etkinliği daha geride bıraktı. Elcab Kablo AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ile Türkiye’de ve küresel anlamda yaşanan ekonomik, siyasi ve döviz kuru temelli gelişmeleri ve bu gelişmelerin kablo sektörüne yansımalarını konuştuk.

 

Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler, sanayiye-üretime nasıl yansıyor? Yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Firma olarak ne gibi önlemler aldınız/alıyorsunuz?

B planınız var mı?

 

Sorunuza geçmeden önce bir noktayı vurgulamak istiyorum. Değişim, gelişim ve inovasyona son derece önem veren, küresel gelişmeleri yakından takip eden Elcab Kablo olarak imaj ve prestij simgesi olarak 4-9 Eylül 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen, teknoloji ve beyaz eşya devlerinin buluştuğu IFA fuarına katılmış bulunmaktayız. Firmam adına bu vesile ile stadımıza teşriflerinden dolayı Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Sayın Rahmi Koç, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nafiz Zorlu ile Termikel firma sahipleri Mustafa ve Ahmet Kaya ve ismini sayamadığım daha nice değerli ziyaretçilerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Sorunuza dönecek olursak;Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler sadece sanayicileri değil tüm insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Kurlarda yaşanan değişiklikler özellikle sanayiciler için olumlu gibi gözükse de derinlemesine düşünülüp ele alındığında reelde aslında öyle olmadığı görülmektedir. Zira üretim safhasında kullandığı tüm hammadde ve girdi alımını döviz cinsinden gerçekleştiren sanayiciler bu doğrultuda döviz cinsiden borçlanmakta ve kurlarda yaşanan en ufak bir değişikten bile ağır bir şekilde etkilenmektedir. İhracat yapan firmalar ele alındığında ise bu etkileşimin yine olumsuz ancak daha az ve tolere edilebilir bir oranda olduğunu söyleyebiliriz. Üretiminin %45’ini ihraç eden bir firma olarak bizim için de durum bu şekildedir. Piyasalarda yaşanan mikro ve makro belirsizlikler sanayicilerin etkin ve verimli kararlar alıp uygulamasına engel olmaktadır. Sistemin eskisi gibi sorunsuz bir şekilde yürümesi, piyasaların varlıklarını iyi bir şekilde idame edebilmesi için Elcab Kablo olarak belirsizliklerin ortadan kalkıp sürecin sabit bir çizgide devam etmesi en büyük temennimizdir. Piyasa şartlarını değerlendirip gelişmeleri sıkı sıkıya takip edip en doğru kararı almak için gereken adımları atmayı kendine amaç edinmiş olan firmamızın elbette ki bir B planı mevcuttur ancak yukarda da belirttiğim gibi özellikle belirsizliklerin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz piyasa koşullarında temkinli ve dikkatli olmak en doğru yöntemdir

 

Kur temelli gelişmeler, iç pazarı mı, ihracatı mı daha fazla etkiliyor?

Kur temelli gelişmelerin iç pazarı mı yoksa ihracatı mı daha fazla etkileyip etkilemediği sorusunu değerlendirirken bakış açısı ve nasıl bir değerlendirme yapıldığı önem kazanmaktadır. Gerek iç piyasada gerekse yurtdışında bulunan müşteriler için hazırlanan ürünlerin üretimi safhasında kullanılan tüm hammadde ve girdi alımı döviz cinsiden gerçekleştiği için satış fiyatlarının ulusal para birimi üzerinden belirlendiği iç piyasa şartlarında kur temelli gelişmeler kısa vadede ve son derece olumsuz bir şekilde etki göstermektedir. Dış pazar/ihracat söz konusu olduğunda ise kurda artış yönünde yaşanan gelişmeler piyasalara olumlu etkiler getirmektedir. 48’den fazla ülkeye ihracat yapan ve iç piyasada saygın bir müşteri portföyü bulunan bir firma olarak hem iç hem de dış piyasada bulunan müşterilerimize hizmet vermekte olduğumuz için kur temelli gelişmelerden dengeli bir oranda etkilenmekteyiz.

 

100 liralık kablonun ne kadarını maliyet oluşturuyor? Kurlardaki artışın maliyete etkisi nedir? Dolayısıyla karlılığa.

 

Bir kablonun maliyetini hesaplarken, temel olan kablo yapısı ve ürünün teknik özellikleridir. Bu nedenle bu soruya net bir cevap vermek mümkün olmamakla birlikte ortalama olarak 100 liralık bir kablodaki maliyet oranının %40 ile %70 arasında değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Maliyet hesabı yapılırken kur ve bakır en büyük etmen olarak değerlendirilirken yine döviz cinsinden alımı gerçekleştirilen silikon bazlı diğer hammaddeler kurlarda yaşanan artıştan etkilenmekte ve bu durum da maliyetlere ağır bir şekilde yansımaktadır. Üretim süreci için gerekli olan tüm hammadde alımlarının döviz cinsinden gerçekleştirildiği düşünüldüğünde ise 100 birimlik bir ürünün 90 biriminin kurlarda yaşanan değişikliklerle etkileşim halinde olduğu diğer bir ifadeyle bu değişikliklerin %90 oranında maliyetleri etkilediği aşikardır.

 

İran ile yapılan nükleer anlaşma kablo sektörü için ne ifade ediyor? İran, kablo ihracatı bakımından ne kadar önemli bir pazardır?

 

İran ile yapılan nükleer anlaşma pek tabi ki sadece kablo değil tüm sektörler için sevindirici ve umut verici bir gelişmedir. Ancak şahsım adına Türkiye’yi spot tedarikçi olarak gören İran ile ihracat anlamında alınabilecek noktanın çok stabil ve aynı doğrultuda olmayacağını düşündüğümü belirtmek isterim. Söz konusu Irak olsa idi cevabım daha farklı olur ve yaşanan gelişmenin daimi olabileceğini söyleyebilirdim. Yukarda belirttiğim gibi, İran ile atılan bu adımın neticesinin piyasalarımızı etkileyeceği açıktır ancak bu etkinin anlık olacağını, piyasalarımıza totalde ve ilerde ise çok büyük bir getiri sağlamayacağını düşünmekteyim.

 

Irak ve AB pazarı nasıl seyrediyor?

 

Irak pazarı sadece bizim için değil sektörde bulunan tüm firmalar için son derece etkin, verimli ve karlılık payı yüksek bir pazardı ancak global ve lokal alanda yaşanan olumsuz gelişmelerden ağır bir şekilde etkilendiği için yoğun bir durgunluk dönemine girmiştir. Avrupa Birliği bünyesinden bulunan ülkelere olan ihracatımız ise sabit bir seviyede devam etmektedir. Elcab Kablo olarak hem kendi firmamız hem de sektörümüz için hem Irak piyasasının eski parlak günlerine kavuşması hem de Avrupa Birliği’ne mensup ülkelerle mevcut ihracat hacminin korunup arttırılması en büyük dileğimizdir.