AR-GE YATIRIMLARININ ÜRÜN KALİTESİNDE ARTIŞ YARATACAĞININ VE ÜRÜN YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÜRÜNE KATMA DEĞER KATACAĞININ BİLİNCİNDE OLAN FİRMAMIZ BU NEDENLE BU ALANDA DAİMİ FAALİYETTE BULUNMAKTA, GÖSTERMİŞ OLDUĞU ETKİN BAŞARI VE PERFORMANSI NETİCESİNDE GLOBAL OLARAK REKABET EDEN, SANAYİNİN İHTİYAÇLARINA EKONOMİK ÇÖZÜMLER ÜRETEN, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI KALİTE ANLAYIŞI İLE ANA SANAYİCİLER TARAFINDAN TERCİH EDİLEN BİR TEDARİKÇİ KONUMUNDA BULUNMAKTADIR…

 

Firmanızın 2015 yılı ve 2016 yılında yaptığı yatırımlar ve başarılardan bahseder misiniz?


Ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 stan- dartları ile VDE, CE, TÜV, EAC, ROSH ve REACH ürün kalite belgelerinin sorumlulukları dahilinde, geniş makine parkurlarımızda çağın getirdiği teknolojik gereksinimlere uygun yöntemler kullanılarak üretil- mektedir. Üretim süreçlerimizde modern test cihazları kullanılmakta olup ürünlerimiz üretim prosesinin her safhasında ve son kontrol aşamalarında test edilerek gerekli standartlar dâhilinde dokümantasyon ve raporlamaları yapılmaktadır. Ar-ge yatırımlarının ürün kalitesinde artış yaratacağının ve ürün yapısının geliştirilmesi için ürüne katma değer katacağının bilincinde olan firmamız bu nedenle bu alanda daimi faaliyette bulunmakta, göstermiş olduğu etkin başarı ve performansı neticesinde global olarak rekabet eden, sanayinin ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, müşteri memnuniyeti odaklı kalite anlayışı ile ana sanayiciler tarafından tercih edilen bir tedarikçi konu- munda bulunmaktadır. Ar-ge, makine-teçhizat ve teknolojiye yaptığımız yatırımların sonucunu kalite, verimlilik ve inovasyon alanlarında elde ettiğimiz başarılarla alıyoruz.

 

Elcab Kablo olarak sektörünüze kaliteli ürünler sunmayı başardınız. Bu başarıların sırrını okuyucularımız ile paylaşır mısınız?


Dürüstlük ve iş ahlakından ödün vermeden çok çalışarak ve koymuş olduğumuz her hedefi gerçekleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yaparak şu an bulunduğumuz noktaya geldiğimizi ve bu başarının altında yatan en temel unsurun işimizi sevmek olduğunu belirtmek isterim. Bugünlere gelirken geçirdiğimiz süreçte hedeflerimizi koyarak çok çalıştık, herkese karşı dürüst olduk ve standartlara uygun, müşterilerimizin istek ve taleplerine dair sunduğumuz kaliteli ürün, uygun fiyat ve zamanında teslim avantajları ile faaliyetimize devam ettik. Sektörünün en hızlı büyüyen firması olarak üretime başladığımız günden bugüne ürettiğimiz tüm ürünlerde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek en büyük hedefimiz oldu. Bu nedenle kurulduğumuz günden bugüne müşteri odaklı üretim anlayışımızla hem ihracat yaptığımız hem de iç piyasada hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi seviyede karşılayabilmek adına kaliteli üretim ve yapmış olduğumuz inovasyon çalışmaları ile yolumuza devam etmekte ve gelecekte de bu çizgide yürümeyi hedeflemekteyiz.

 

Firmanız dünyada ve Türkiye’de kendini sürekli geliştirdiği bir dönemde. 2016 yılında ulaşmak istediğiniz satış ve ciro hedefleriniz nelerdir?


ELCAB KABLO olarak 2016 yılında kurumsal yönetim anlayışımız ile daha temkinli, yaptığı işlerde daha seçici ve karlılık konusunda daha hassas olup bu doğrultuda bir strateji içerisinde olacağımızı söyleyebiliriz. Yapılan AR-GE çalışmaları, kalite politikaları ve çağımızın getirdiği teknolojik gelişimlerin üretim prosesine uygulayarak global olarak rekabet edebilen, içinde bulunduğu sektörün ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, uluslar arası ve yerli standartlara uygun üretim yapan, müşteri talep ve isteklerini önemseyen ve sürekli yenilik ve gelişim içinde olan, kalite, inovasyon ve rekabette öncü bir firma olarak 2016 yılında da kurulduğumuz günden bugüne her geçen yıl arttığımız büyüme ve gelişme ivmesini yükseltmeyi, mevcut müşteri memnuniyetini koruyarak yeni müşterilere ulaşmak adına farklı pazarlara açılmayı ve cirosal anlamda bir önceki yıla oranla % 20’lik bir büyüme kaydetmeyi hedeflemekteyiz.

 

Ülkemizde ve dış ülkelerde olumsuz devam eden olayların kablo sektörü üzerindeki etkileri neler olacaktır?

 

Kablo sektöründe, içinde bulunduğumuz yıl boyunca ülkemizde ve dış ülkelerde yaşanmış olan politik sorunlar, piyasalardaki istikrarsızlık ve kurlardaki dalgalanmalar nedeniyle olumlu anlamda önemli ve kayda değer bir gelişme gerçekleşmemiş olup sadece faaliyet gösterdiğimiz sektörde değil diğer tüm sektörlerde de firmaların büyüme ya da gelişme kaydetmeden, irtifa kaybetmeden aynı seviyede stabil bir şekilde mevcudiyetlerini idame ettikleri ya da bu yılı en az kayıp ile bitirmeye çalıştıkları görülmektedir.

 

Hem kendi çalıştığınız hem de genel olarak sektörünüz konusunda dünyadaki değişimleri ve gelişimleri geleceğimiz açısından değerlendirir misiniz? 

 

İçinde bulunduğumuz yılda global anlamda yaşanan belirsiz- likler, dalgalanmalar ve ülkemiz üzerine oynanan poli- tik oyunlar sadece sanayicileri değil tüm insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin ülkemizin jeo- politik konumu itibariyle tedarik zincirinin en temel elemanı olan lojistik alanında sağlamış olduğu avan- tajla global ticaret söz konusu olduğunda geniş bir paya sahip olduğumuz Irak, Suriye ve Rusya pazarı sadece bizim için değil sektörde bulunan tüm firmalar için son derece etkin, verimli ve karlılık payı yüksek pazarlardı ancak söz konusu pazarlar global ve lokal alanda yaşanan olumsuz gelişmelerden ağır bir şekilde etkilendiği için yoğun bir durgunluk dönemine girmiştir. Bu nedenle riski dağıtmak ve içinde bulunduğumuz pazar sayısını arttırıp satış ağımızı genişletmek için fuar katılımları, daimi müşteri ziyaretleri ile araş- tırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktayız. Bu doğrultuda 1-3 Mart tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen Middle East Electricity Fuarı ile 17-20 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen WIN Eurasia Electrotech Fuarı’na katılım gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 4-7 Mayıs tarihleri arasında yine İstanbul’da organize edilecek olan SODEX Fuarına katılacağız.


 

…4-7 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL CNR’DA DÜZENLENECEK OLAN SODEX FUARI’NDAYIZ…